Rokowania na sprzedaż autobusu

Drukuj
autosan00Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza rokowania po drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN model H9.21, wersja 41 nr rejestracyjny: LCD 7326, rok produkcji 1998, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole, sprawnego posiadającego stwierdzone usterki technicznie. Rokowania odbędą się w dniu 03.03.2016r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, I piętro pok. nr 14.

Legnickie Pole. Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.

Drukuj
row00W ubiegłym roku odbyła się kolejna edycja programu "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej". W ramach realizacji programu do którego przystąpiło 16 dolnośląskich powiatów zatrudniono łącznie 296 osób bezrobotnych, z czego 22 osoby w powiecie legnickim. Gmina Legnickie Pole także przystąpiła do projektu znacząco wyróżniając się w zestawieniu zrealizowanego zakresu prac oraz ilości zatrudnionych osób. Spośród 57 gmin, które brały udział w programie, gmina Legnickie Pole zajęła drugie miejsce pod względem wykorzystania środków przeznaczonych na realizację robót melioracyjnych, bo aż 119 247,91 zł. Natomiast ilość osób, które zostały zatrudnione w ramach realizacji projektu w gminie wyniosła 8 osób, jest to także wyróżniająca się liczba, gdyż zwykle gminy zatrudniały przeważnie około 4-5 osób.

Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać !!!

Drukuj
dowod00Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Ponadto informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

Drukuj
herb0W dniu 9 lutego 2016 r. o godz. 900 odbędzie się sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Sesja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów 7.

Porządek sesji przewiduje:

Ferie zimowe. Oferta GOKiS Legnickie Pole.

Drukuj
ferie00W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu przygotował dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy wiele atrakcji.
Poniżej przedstawiamy plan zajęć z których dzieci i młodzież może skorzystać podczas ferii, które właśnie się zaczynają.

Dodatkowe patrole na terenie naszej gminy

Drukuj
por00W dniu dzisiejszym w mediatece Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu zostało uroczyście podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Legnickie Pole a Komendą Miejską Policji w Legnicy dotyczącą wsparcia finansowego przeznaczonego na dofinansowanie z budżetu gminy dodatkowych służb płatnych realizowanych przez policjantów KMP w Legnicy w 2016 roku na terenie Gminy Legnickie Pole. Sygnotariuszami porozumienia byli: ze strony Komendy Miejskiej Policji w Legnicy - inspektor Sławomir Bąk - Komendant KMP w Legnicy, a ze strony Gminy Legnickie Pole: Wójt – Henryk Babuśka oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Koryś. Podczas krótkiej uroczystości obecne były lokalne media: TV Dami, TVP Wrocław, portal lca.pl, Gazeta Wrocławska oraz Panorama Legnicka. W spotkaniu uczestniczyli także kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele rady gminy oraz policjanci KMP w Legnicy: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - aspirant sztabowy Marcin Buda, Oficer Prasowy Policji - podinspektor Sławomir Masojć oraz funkcjonariusz odpowiedzialny za prewencję kryminalną - starszy aspirant Hanna Kurkowska.

Zimowisko

Drukuj
zimowisko00Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje, iż organizowane jest zimowisko dla dzieci w wieku 8-16 lat. Program wyjazdu (do zapoznania w załączonej broszurze) bogaty jest w wiele atrakcji, które pozwolą odpocząć i poznać nowe miejsca w Naszym pięknym kraju. Zakwaterowanie zapewnione jest nad malowniczym jeziorem Żurskim w samym sercu Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu legnickiego

Drukuj
pcprPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje o możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych i wizyt u psychologa. Porady udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1 w budynku Starostwa Powiatowego pok. 355, III piętro.