Wycieczka do Jaworzyny Śląskiej - 29 07 2016

Słodkie uśmiechy dzieci

Drukuj
gofry00W okresie wakacji niewiele dzieci z naszej gminy wyjeżdża na letni wypoczynek. Ubóstwo i wykluczenie to nie tylko hasła, to zjawiska którym wszelkimi dostępnymi środkami pragniemy zapobiegać, organizując wolny czas dzieciom oraz najbardziej potrzebującym rodzinom. Dlatego też powstała idea kontynuacji projektu rozpoczętego w zeszłym roku pod nazwą “Łakociowe wtorki”, który dzięki hojności sponsorów i wsparciu mieszkańców, cieszył się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Dzieci otrzymywały nie tylko słodycze (wata cukrowa tylko 1 raz) ale również naleśniki z owocami i dżemem i gofry do których dodatkiem były różne owoce. Chcieliśmy w ten sposób pokazać dzieciom, że jedzenie owoców i warzyw może być fajne i na pewno nie nudne. Że owoce i warzywa można łączyć z różnymi rzeczami tworząc smaczne i zbilansowane posiłki. Poprzez działania związane z przygotowaniem „łakoci” przekazywane są dzieciom zasady higienicznych zachowań.

Lista kandydatów przyjętych do Gimnazjum

Drukuj
szkola00Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do klas I Gimnazjum w Legnickim Polu w roku szkolny 2016/2017.

Stypendia pomostowe dla ambitnych maturzystów

Drukuj
stypendia00Jak sfinansować pierwszy rok studiów? Najlepiej pozyskać stypendium „na start”. Taką pomoc oferuje Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia, która ogłasza nabór wniosków w XIV Konkursie o Stypendia Pomostowe. Ambitni, młodzi Dolnoślązacy z małych miejscowości mogą zyskać aż 5000 zł stypendium na rok akademicki 2016-2017. Wnioski należy składać do 29 lipca 2016.

Prace obserwacyjno-pomiarowe w lasach

Drukuj
fot4 202776Starostwo Powiatowe w Legnicy informuje, że w bieżącym roku na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Prace terenowe będą wykonywane w każdym roku w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Porozmawiaj z ankieterem - miej wpływ na wyniki badań ankietowanych!

Drukuj
firm 35204 18cfe1 bigGłówny Urząd Statystyczny prowadzi w całym kraju statystyczne badania ankietowe, w tym badania w gospodarstwach domowych, które pozwalają na ocenę warunków życia ludności i kondycji gospodarstw domowych oraz dokonywanie porównań międzynarodowych w tym zakresie. Udział respondentów w dostarczaniu informacji statystycznych jest niezwykle ważny - tylko dzięki Państwa przychylności wobec ankieterów, poświęconemu czasowi i zrozumieniu wagi tematu, może powstać pełny i rzetelny statystyczny obraz naszego społeczeństwa.

Kolejny sukces OSP Raczkowa

Drukuj
KGHMOchotnicza Straż Pożarna w Raczkowej otrzymała dofinansowanie od Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Gminy Legnickie Pole na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie legnickim poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkowej w sprzęt niezbędny do włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego".

„Bliżej rynku pracy” – oferta dla osób niepełnosprawnych

Drukuj
blizej rynkuFundacja Manufaktura Inicjatyw zaprasza do współpracy osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i nieaktywne zawodowo. Projekt obejmuje między innymi specjalistyczne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, trening pracy, pośrednictwo pracy, staże zawodowe i szkolenia zawodowe.

Lista uczniów zakwalifikowanych do Gimnazjum

Drukuj
szkola00Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu przekazuje do publicznej wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas I Gimnazjum w Legnickim Polu na rok szkolny 2016/2017.