Informacja o warsztatach organizowanych przez legnicką Poradnię Rodzinną

Drukuj
prdiecezja00Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II w Legnicy zaprasza na warsztaty:
     - Żywienie dzieci w wieku 1-3 - 5 listopada o godz. 10.00
     - Poród - co nas czeka? - 10 listopada o godz. 18.30
     - Jak rozpoznać uzależnienie - 14 listopada o godz. 17.30
     - Noworodek i mama - 24 listopada o godz. 18.30.

Wszystkie spotkania są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Uchwały inicjujące zmiany w Studium podjęte

Drukuj
glosowanie 1Na sesji Rady Gminy Legnickie Pole w dniu 24 października 2016 r, Wójt Gminy legnickie Pole Henryk Babuśka przedłożył do głosowania między innymi dwie niezwykle istotne dla mieszkańców gminy uchwały: uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole oraz uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka – a więc obszaru gdzie miał powstać Zakład Termicznej Utylizacji Śmieci, czyli tzw. „spalarnia”.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

Drukuj
herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj
"rosesWykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".
     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej i niezmiernie ważnej pracy.
Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. Mamy nadzieję, że praca przyniesie Państwu poczucie spełnienia i dostarczy wielu radości i niezapomnianych chwil.
     Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.
     Proszę przyjąć także życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Przewodniczący Rady Gminy                          Wójt Gminy Legnickie Pole
     Władysław Kostuń                                                  Henryk Babuśka

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

Drukuj
indeksGmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole - etap I". Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonawcą prac była firma "EKO-MIX" Konstanty Spurek.
W ramach zadania, którego całkowity koszt wyniósł 56.150,50 zł, Gmina uzyskała dotację z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 47.727,90 zł.

Przetarg na JELCZA

Drukuj
Jelcz00Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusu marki JELCZ model L090M/S nr rejestracyjny: DLE 59VL, rok produkcji 2003, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole, sprawnego posiadającego stwierdzone usterki technicznie. Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2016r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, I piętro pok. nr 14.

Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu legnickiego.

Drukuj
pcprPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje o możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych i wizyt u psychologa. Porady udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1 w budynku Starostwa Powiatowego pok. 355, III piętro.

Sesja Rady

Drukuj
sesja00Na sesji Rady Gminy Legnickie Pole w dniu 16 września 2016 gościem była Jadwiga Łopusiewicz – uprawniony urbanista – który na prośbę Wójta Henryka Babuśki przedstawiła zawiłości prawno – formalne związane ze zmianami w Studium Zagospodarowania Przestrzennego i następnie w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Działania w tym kierunku podjęte zostały przez Wójta w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania terenów w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Legnicka, gdzie od 2005 jeszcze do dziś wpisana jest możliwość budowy spalarni. Na kolejnej Sesji Rady Wójt przedłoży Radzie Uchwałę Inicjującą wprowadzenie zmian do dokumentów planistycznych. Tym samym rozpocznie się procedura, która zmieni zapis w taki sposób by nie było już możliwe umiejscowienie na terenie gminy Legnickie Pole „spalarni”.