Przetarg na sprzedaż autobusu

Drukuj
autosan00Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusu marki AUTOSAN model H9.21, wersja 41 nr rejestracyjny: LCD 7326, rok produkcji 1998, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole, sprawnego posiadającego stwierdzone usterki technicznie. Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2015r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, I piętro pok. nr 14.

CENA WYWOŁAWCZA: 4 550,00 zł netto
Postąpienie: 100,00 zł
Kwota wadium: 500,00 zł, którą należy wpłacić w terminie do dnia 16.12.2015r.

Finał kolejnych inwestycji w Gminie Legnickie Pole.

Drukuj
inwe00Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych finałem zakończyły się prace związane z budową infrastruktury dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Legnickie Pole. 17 listopada odebrano nowy fragment chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Klasztornej. Natomiast na ul. Świętej Jadwigi powstał odcinek chodnika wraz z oświetleniem ulicznym, który przedłużył już istniejący ciąg pieszy do wysokości nowego osiedla "Pod Lipami".
Inicjatorem powyższych zadań była gmina, która wspólnie z Powiatem Legnickim zrealizowała plan zakładający poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych przy coraz bardziej nasilającym się ruchu drogowym w stolicy naszej gminy - podsumowuje wójt gminy Henryk Babuśka. Budowa obu chodników pochłonęła kwotę 150 tys. zł. Wykonawcą inwestycji była firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy, z której jesteśmy bardzo zadowoleni - dodaje wójt.

Spotkanie informacyjne

Drukuj
euPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA PRZEDSIĘBIORSTW DLA INSTYTUCJI OCHRONY ZDROWIA”, które odbędzie się 2 grudnia 2015r. (środa), o godz. 1000 – 1300 w Legnicy, ul. Rycerska 24 – budynek Letia Business Center, Sala „PAX”.

Fundacja KGHM wsparła OSP w Raczkowej

Drukuj
starz00Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkowej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zakup zestawu do prowadzenia warsztatów i szkoleń - zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Legnickie Pole na temat nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych”. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt ratowniczy niezbędny do przeprowadzenie serii szkoleń na temat prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiskowego. Po zakończeniu szkoleń sprzęt ratowniczy (m.in. ubranie specjalne strażaka, hełmy, buty, rękawice, deska ortopedyczna, agregat prądotwórczy itd.) zostanie na stanie OSP w Raczkowej i będzie wykorzystywany przez strażaków w akcjach ratowniczych. Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

Otwarcie Świetlicy w Księginicach

Drukuj
Ksieginice0 W sobotnie popołudnie w Księgnicach miała miejsce bardzo radosna uroczystość. Otwierano kolejną w gminie Legnickie Pole świetlicę wiejską. Rolę gospodarza pełnił sołtys Paweł Latos. Na spotkanie przybyło bardzo liczne grono zaproszonych gości począwszy od Księdza Kanonika Włodzimierza Gucwy, przez władze gminne w osobach wójta gminy Henryka Babuśki, jego zastępcy Krzysztofa Duszkiewicza oraz Dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - Ewy Łukaszów-Kowalik. Na uroczystość przybyli licznie mieszkańcy miejscowości, którzy chętnie angażowali się w prace przy budowie świetlicy, wspierali ją na różnych etapach realizacji i chcieli uczestniczyć w tym historycznym dla miejscowości momencie.

Legnickie Pole. Oferty pracy.

Drukuj
praca00Wójt Gminy ogłosił nabór na wolne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Legnickie Pole. Dodatkowo zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia aplikacji na stanowiska:

  • instruktora terapii zajęciowej,
  • psychologa,
  • rehabilitanta, 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu.

Więcej informacji poniżej:

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Drukuj
bezprolneWiadomym jest, że praca w rolnictwie znacząco różni się od produkcji przemysłowej. Charakteryzuje się przede wszystkim sezonowością i wiąże się z częstymi zmianami rodzaju czynności wykonywanych przez rolników oraz warunków, w jakich pracują.

Narodowe Święto Niepodległości

Drukuj
11listop00W 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odrodziła się i uzyskała niepodległość. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989 przywrócono obchody tego święta.