plakat - Powrót Czyngis-Chana 4-5 lipca Legnickie Pole

Zaproszenie do Zespołu Roboczego

Drukuj
partnerstwo00Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miast Wojcieszów i Złotoryja do aktywnego udziału w pracach Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Lista uczniów zakwalifikowanych do Gimnazjum

Drukuj
szkola00Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu przekazuje do publicznej wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas I Gimnazjum w Legnickim Polu na rok szkolny 2015/2016.

LISTA UCZNIÓW (KLIKNIJ PLIK PDF)

Powstaje park integracji w Koskowicach.

Drukuj
park00Około 60 tys. zł zostanie wyasygnowane z budżetu gminy na stworzenie koskowickiego parku integracji przy świetlicy wiejskiej w Koskowicach – cieszy się Krzysztof Duszkiewicz zastępca wójta. Przetarg wygrała firma „Janex” z Kamiennej Góry, która realizuje w chwili obecnej swój zakres prac – dodaje Duszkiewicz. Tę niecodzienną inicjatywę podjęła sołtys Magdalena Ryglicka wraz z członkami Rady Sołeckiej oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Koskowice.

Zjazd Kresowian

Drukuj
kresy00Wiele uśmiechów, rozmów, wzruszeń a także i łez towarzyszyło uczestnikom II Zjazdu Kresowian, który w niedziele 28 czerwca odbył się w Nowej Wsi Legnickiej. Spotkanie zorganizowano z racji przypadającej w tym roku 70 rocznicy przyjazdu na ziemie zachodnie. To właśnie w czerwcu na stację kolejową w Nowej Wsi Legnickiej dotarły pierwsze transporty przesiedleńców, repatriantów z kresów wschodnich. W większości byli to mieszkańcy województwa tarnopolskiego m.in. Słobódki Dżuryńskiej, ale też kilku innych sąsiednich miejscowości.

"Policja przyszłości"

Drukuj
Policja00KOMENDA GŁÓWNA POLICJI w Warszawie oraz STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I DZIENNIKARZY RADIOWYCH Z POZNANIA zaprasza wszystkie dzieci do udziału w bezpłatnym konkursie plastyczno-literackim „Policja przyszłości”.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

Drukuj
herb0W dniu 29 czerwca 2015r. (poniedziałek) o godzinie 900 odbędzie się sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Sesja odbędzie się w mediatece w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu Pl. H. Pobożnego nr 6.


Porządek sesji przewiduje:

Bezpieczne wakacje

Drukuj
bezpiecznie00W dniu 18 czerwca w Zespole Szkół w Legnickim Polu została przeprowadzona profilaktyczna akcja edukacyjna, która miała na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz kształtowanie właściwych postaw wobec powstających zagrożeń. Organizatorem akcji była Gmina Legnickie Pole wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz Zespołem Szkół w Legnickim Polu. Podstawowym aspektem programu jest ustawowo nałożony obowiązek noszenia elementu odblaskowego od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym.

„Rysuję PROW 2007 – 2013”.

Drukuj
szkonag00W dniu 17 czerwca Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu uczestniczył we Wrocławiu w Galii rozdania nagród w IV Edycji Konkursu Plastycznego „Rysuję PROW 2007 – 2013”. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Miło nam poinformować, iż w kategorii szkół podstawowych , II miejsce zdobyła Natalia Tataruda z kl. V a, a w kategorii gimnazjów, II miejsce przypadło Oli Jania z kl. III b. Nagrodami w konkursie dla uczestników były tablety, natomiast Zespół Szkół w Legnickim Polu otrzymał dwa czeki pieniężne o łącznej wartości 5 000 zł.