Rekrutacja uczniów do klasy I

Drukuj
SP00Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu ogłasza rekrutację do klas pierwszych szkoły podstawowej, która potrwa od 23 marca 2015 r. do 17 kwietnia 2015 r.
W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 
  • urodzone w 2009 r. (cały rocznik) 
  • urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
Do dnia 17 kwietnia 2015 r., zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.

Zadbaj o bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Drukuj
krus00Z uwagi na rozpoczęty już okres wiosenny, który oprócz okresu zbiorów, jest szczególnie niebezpiecznym okresem w rolnictwie, KRUS pragnie przybliżyć rolnikom kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz uczulić ich na zagrożenia występujące przy pracach wykonywanych w gospodarstwach, aby nadal istniała tendencja spadkowa dotycząca wypadków w rolnictwie. Pośpiech związany z wykonywaniem w określonych terminach prac polowych, niesprzyjające warunki atmosferyczne towarzyszące pracy, często uniemożliwiają zorganizowanie pracy w taki sposób, by była ona bezpieczna.

Nabór wniosków do Programu "Działaj Lokalnie"

Drukuj
dzialajlok00Stowarzyszenie Kaczawskie w dniu 19 marca ogłosiło nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego. W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

Drukuj
herb0Informujemy, że w dniu 26 marca 2015r. (czwartek) o godzinie 900 odbędzie się Sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Sesja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów 7.
Porządek sesji przewiduje:

„LEGNICKIE POLE 2015”

Drukuj
pttk00Oddział PTTK Legnica wspólnie z Gminą Legnickie Pole oraz Zespołem Szkół w Legnickim Polu zapraszają w dniu 11 kwietnia na XLIII ZLOT KRAJOZNAWCZY „LEGNICKIE POLE 2015”Cele zlotu:
- poznanie walorów krajoznawczych okolic Legnicy i Legnickiego Pola
- czynny wypoczynek
- propagowanie turystyki kwalifikowanej
- 774 rocznica bitwy pod Legnicą

Alarm bombowy

Drukuj
bomba0W związku z ogłoszonym alarmem bombowym w Zespole Szkół w Legnickim Polu informujemy, iż wszystkie dzieci są bezpieczne i przebywają pod opieką nauczycieli w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7. Uczniowie zostaną rozwiezieni autobusami zgodnie z planem lekcji.  

Inwestycje na OSN

Drukuj
OSN0Informujemy, że w przyszłym roku dobiega końca okres obowiązywania rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu z 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Jednym z jego wymogów jest konieczność dostosowania przez rolników na OSN urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań do końca jego obowiązywania, tj.: