spotkanie z koleda 2015

Turniej o Puchar Wójta Gminy Legnickie Pole

Drukuj
puchar00W sobotę 31 stycznia o godz. 1000 na hali sportowej w Zespole Szkół w Legnickim Polu, po raz kolejny odbędzie się Turniej o Puchar Wójta Gminy Legnickie Pole w piłce nożnej halowej. W turnieju udział wezmą drużyny: KS Legnickie Pole, Błękitni Koskowice, Zryw Kłębanowice, Orzeł Mikołajowice oraz Grom Gromadzyń-Wielowieś.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kibicowania swoim drużynom.

Pożar w Księginicach

Drukuj
poz00W nocy z 19 na 20 stycznia doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Księginicach. Ogień został zauważony przez strażaka OSP Legnickie Pole - Jacka Niedbałę, który błyskawicznie zareagował ewakuując zagrożonych ludzi z palącego się budynku i zaalarmował straż pożarną. W akcji gaśniczej, która zakończyła się około godziny szóstej rano uczestniczyły jednostki z Legnicy oraz dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Legnickiego Pola i Taczalina.

Zatańczyli ZUMBĘ dla Ryśka !

Drukuj
zumba00W sobotę 17 stycznia br. około 200 osób wzięło udział w wielkim charytatywnym Maratonie ZUMBY, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Legnickim Polu. Zebrany dochód z imprezy przeznaczony został na leczenie i rehabilitację Ryszarda Ziółkowskiego, u którego stwierdzono stwardnienie rozsiane. W Maratonie uczestniczyli miłośnicy ZUMBY z całego województwa Dolnośląskiego. Tańczono trzy godziny. O oprawę muzyczną i nagłośnienie zadbał radny Dariusz Milejski, a taneczny maraton poprowadziła Agnieszka Podkalicka wraz z instruktorami.

Informacja dla małych firm

Drukuj
Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi do 15 stycznia 2015 r. uzupełniający nabór do bezpłatnego projektu z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) dla małych firm (10-49 osób) z obszaru wiejskiego lub miejsko-wiejskiego.  

Projekt realizowany jest w siedzibie firmy i nie wiąże się z koniecznością organizowania wyjazdu dla uczestników. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:
Regionalny Koordynator Programu
  tel. kom. 501 349 869

Załącznik, format pdf - Społeczne odpowiedzialność biznesu

Zebrania wiejskie

Drukuj
Zebrania wiejskieInformujemy, iż od poniedziałku 12 stycznia br. odbędą się zebrania wiejskie dla wyboru sołtysa i rad sołeckich w sołectwach naszej gminy. Poniżej harmonogram zebrań oraz informacja Wójta Gminy Legnickie Pole.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Drukuj
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami W związku ze zmianami w ustawie o otrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonymi ustawą z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustawach informujemy, iż nastąpią zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce, jak i w Naszej Gminie.
Wobec powyższego przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały przedstawione radnym gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19.12.2014r.

Badania na obecność włośni.

Drukuj
dzik00Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy informuje, że z dniem 29.10.2014r. uruchomił usługę badania mięsa od świń, świniodzików i dzików na obecność włośni metodą wytrawiania. Próbki przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1500. Badania przeprowadzane będą we wtorki i piątki.
Próbki do badania na włośnie:

Podstawowa opieka zdrowotna

Drukuj
gpzW związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy oraz niepokojącymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi brakiem kontraktów NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. POZ) w placówkach zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, śpieszymy uspokoić i poinformować mieszkańców Gminy Legnickie Pole, iż Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu ma podpisane kontrakty na 2015 rok w pełnym zakresie tj.:
  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
  • Stomatologii,
  • Fizjoterapii,
i pracuje w 2015 roku w godzinach i dniach tak jak w latach ubiegłych.