Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 09.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:

1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) przeprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na 2017 rok,
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bartoszów w gminie Legnickie Pole,
3) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2020,
4) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole,
5) określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów,
6) zmian w budżecie gminy na 2017r.,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Projekty uchwał dostępne są na stronie BIP pod adresem:
http://www.bip.legnickiepole.pl/Menu/1015