Podziękowanie dla Darczyńców

podz00„Nie liczy się to ile i co posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”
Szanowni Darczyńcy,
składamy wyrazy wdzięczności za pomoc okazaną przy zorganizowaniu „Śniadania wielkanocnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych” z terenu gminy Legnickie Pole. Święta to szczególny czas, w którym tak ważne jest poczucie bliskości z innymi ludźmi i świadomość tego, że nie jesteśmy jednak sami, że otaczają nas bratnie dusze, że mamy wsparcie i zrozumienie.
Osoby starsze, schorowane i samotne potrzebują w tym dniu szczególnie czuć się potrzebne i ważne. Przygotowanie takiego spotkania nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy.
Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.
Słowa uznania kierujemy do firm: Winkelmann Sp. z o.o., Polski Komfort Wiesław Rychter, Raben Logistics Polska, PPHU Ekoprod Jarosław Szczucki i Spółka, Lidl Polska, PHU Car-Wik Antoni Zgierski, „Lafarge Kruszywa i Beton" Sp. z o.o., a także do pracowników i Radnych Rady Gminy Legnickie Pole, którzy aktywnie włączyli się w tą tak bardzo szlachetną inicjatywę.

Chylimy czoła przed wszystkimi osobami i instytucjami dzięki którym wydarzenie to nabrało szczególnej rangi, a przede wszystkim grupie ”Teatr nasz” z Koskowic, która przedstawiła wspaniałe widowisko teatralne pod tytułem: „Zatrzymaj się”.
Wyrażając swą ogromną wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy Państwu wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Z poważaniem:
Wójt Gminy Legnickie Pole- Henryk Babuśka
Dyrektor GOPS w Legnickim Polu- Jadwiga Furmaniak