Magdalena Ryglicka nowym Zastępcą

Magda00Pani Magdalena Ryglicka od dziś, czyli od 6 lutego br. piastuje stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Legnickie Pole.

Magdalena Ryglicka
na tym stanowisku zastąpiła Krzysztofa Duszkiewicza, który od dnia 5 lutego objął stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Legnica.

Krzysztof…
w Urzędzie Gminy Legnickie Pole pracował od 2007 roku. Najpierw na stanowisku Sekretarza, a od trzech lat piastował funkcję Wicewójta. Na nowym stanowisku będzie mógł wykazać się zdobytym przez lata doświadczeniem, pokazać swoją siłę charakteru i charyzmę. Gratulujemy awansu, dziękujemy za dotychczasową współpracę, jednocześnie życzymy powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Magdalena…
obecny Zastępca Wójta jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Administracji Publicznej. Ukończyła również Filologię Romańską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studia Podyplomowe z Nowoczesnego Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym. Biegle włada czterema językami. Na swoim koncie ma również szereg ukończonych kursów i szkoleń. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi jako Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Administracji czy też Dyrektor Personalny i Dyrektor Zakupu w dużych spółkach giełdowych. W okresie od października 2017r. do lutego br. w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnickim Polu pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Pani Magdalena Ryglicka mocno zaangażowana jest w życie lokalnej społeczności. Mieszkanka Koskowic do dnia wczorajszego piastowała funkcję Sołtysa.

Życzymy Pani Magdalenie Ryglickiej owocnej współpracy, wytrwałości i siły w rozwiązywaniu codziennych trudności napotkanych na płaszczyźnie zawodowej i osobistej. 

Magda1