Życzenia dla Strażaków z okazji Dnia św. Floriana

św. strażakówW dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Poniósł on śmierć męczeńską gdy śpieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom. Stał się opiekunem wykonawców zawodów związanych z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników strzegąc ich przed niebezpieczeństwami, jakie na co dzień zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.

Z okazji Waszego Święta przekazujemy wszystkim Strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej z Gminy Legnickie Pole serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony podczas wypełnianiu swoich obowiązków oraz za poświęcenie w ochronę zdrowia, życia i mienia naszych mieszkańców.

Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

        Przewodniczący Rady Gminy                    Wójt Gminy Legnickie Pole 
                 Dariusz Milejki                                       Henryk Babuśka