Zawiadomienie dla mieszkańców

CHWASTYW związku z brakiem opadów deszczu uprasza się właścicieli działek, ogrodów, pól i nieużytków zarośniętych chwastami, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe, o ich wykoszenie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszedo pisma.