Szkody na polach

susza Przypominamy osobom poszkodowanym o jak najszybsze składanie wniosków o oszacowanie szkód rolnych spowodowanych przez suszę. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 6 lipca 2018 roku. Po tym terminie komisja szacująca szkody rozpocznie prace w terenie.