Statystyki w Budżecie Obywatelskim Gminy Legnickie Pole

bo PNG1bbqqq28 czerwca br. Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka ogłosił wyniki głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim Gminy Legnickie na rok 2018.
Wyniki oraz statystyki z głosowania można znaleźć w zakładce Budżet Obywatelski Gminy Legnickie Pole https://legnickiepole.budzet-obywatelski.org/wyniki

W głosowaniu wzięło udział 295 obywateli   PLIK.1
Z czego oddano 275 głosów ważnych, 20 okazało się nieważnych  PLIK.2
Spośród głosujących większość stanowiły kobiety - 55 %, mężczyźni zaś - 45%  PLIK.3
Mieszkańcy gminy w przedziale wiekowym 36-49 lat najchętniej oddawali swoje głosy  PLIK.4
Natomiast mieszkańcy Koskowic wykazali się najwyższą frekwencją, w głosowaniu wzięło udział 90 mieszkańców  PLIK.5

Systematycznie i sukcesywnie rozpocznie się realizacja wygranych projektów w poszczególnych sołectwach, o czym będziemy informować na bieżąco.