1 sierpnia o godz. 17:00 zostaną uruchomione systemy alarmowe

s4 uwaga cwiczenia sil zbrojnych i administracji publicznej 8651Wójt Gminy Legnickie Henryk Babuśka informuje, że w dniu 1 sierpnia br. zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach treningu o godzinie 17:00 zostaną uruchomione systemy alarmowe (syreny) w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Legnickie Pole w celu sprawdzenia podsystemu akustycznego.

A teraz trochę historii.
Powstanie Warszawskie wybuchło o godzinie "W", czyli 1 sierpnia 1944 roku właśnie o godz. 17:00. Do walki przystąpiło około 600 plutonów AK, liczących 40 tysięcy żołnierzy, w tym kilka tysięcy kobiet. Naród polski wystąpił militarnie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Nie bez powodu więc, co roku 1 sierpnia o godz. 17:00 syreny w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych rozbrzmieją echem ku pamięci poległych rodaków.