Projekt "Nasadzenie flory na działkach gminnych" zwycięzcą konkursu "Wzmocnij swoje otoczenie" w gminie Legnickie Pole

wso.pngProjekt „Nasadzenie flory na działkach gminnych” zwycięzcą w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”!
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
W gminie Legnickie Pole grant na realizację projektu społecznego trafi do Urzędu Gminy w Legnickim Polu. Projekt „Nasadzenie flory na działkach gminnych” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki w związku z prowadzonymi na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400kV relacji Mikułowa-Czarna.
Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych
z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W gminie Legnickie Pole zwycięski okazał się projekt poprawy zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi poprzez nowe nasadzenia roślin na działkach gminnych.

„WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Cieszymy się, że projekt „Nasadzenie flory na działkach gminnych” poprawi wartość estetyczną i rekreacyjną gminy, pozwoli na utrzymanie dziedzictwa przyrodniczego wsi i stworzy nowe miejsca spotkań mieszkańców – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.

Lista laureatów konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie” jest dostępna na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl, w zakładce „Aktualności”.

PSE - Partner Gminy Legnickie Pole

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu