Program "AZBEST" 2019

azbest.jpgWójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole.
W związku z tym, prosimy zainteresowanych mieszkańców o składanie stosownych deklaracji do 15 lipca tego roku.

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW Gmina Legnickie Pole przystąpi do akcji i w ramach tego zadania, pokryte zostanie nawet 70 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Legnickie Pole (40 % kosztów pokryje WFOŚiGW, do 30 % kosztów Gmina Legnickie Pole- do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel).

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Legnickie Pole, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2019 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Legnickim Polu (ul. Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole).

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Legnickie Pole.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji Urzędu Gminy w Legnickim Polu, ul. Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole,
tel. 768582822.

Deklaracja

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu