Naprawiono kanalizację sanitarną w Mąkolicach i Koiszkowie.

udrożnianie_rurociągu.jpgTo co wcześniej wydawało się niemożliwe, po latach udało się naprawić. A mowa o udrożnieniu kanalizacji sanitarnej w Mąkolicach i Koiszkowie. Dzięki ciężkiej pracy pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnickim Polu oraz wsparciu mieszkańców, zakończyła się kilkuletnia gehenna obydwóch sołectw. Ścieki ponownie popłynęły siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Biskupicach. Przyczyną awarii były błędy projektowe i wykonawcze kanalizacji, o czym informowali sami mieszkańcy. Naprawiono wszystkie stwierdzone błędy i dodatkowo wykonano nowy grawitacyjny odcinek, który powinien zabezpieczyć naszą sieć przed kolejnymi awariami.
Dzięki wykonanym pracom zakończą się częste wywozy nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi, które do tej pory używane były kilka razy w tygodniu - mówi Rafał Plezia Wójt Gminy Legnickie Pole.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu