Stan epidemii

Copy of GMINA LEGNICKIE POLE120 marca w Polsce został wprowadzony stan epidemii, co oznacza zawieszenie zajęć dydaktycznych i wydarzeń kulturalnych do Świąt Wielkanocnych. Rozporządzenie o stanie epidemii zwiększa także karę za złamanie kwarantanny z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych. Wprowadzony stan epidemii daje możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia przemieszczania się, wyznaczenia stref zero, buforowych lub stref zagrożenia. Zgodnie z ustawą, władze mogą nakazać udostępnienia nieruchomości czy lokali i dostarczenia pojazdów do działań przeciwepidemicznych. Wprowadzony stan oznacza także, że minister zdrowia na terenie Polski i wojewodowie na terenie swoich województw mogą oddelegować zarówno personel medyczny, jak i społeczność cywilną do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu