Wyższy zasiłek chorobowy dla rolników

7345d78cd23df2cd8281894c15ecf0f0Ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy i domownicy będą mogli szybciej i sprawniej nabyć prawo do zasiłku chorobowego, w przypadku zachorowania na COVID-19, została także wprowadzona wyższa stawka zasiłku chorobowego. Jest to wzrost do 150% poprzedniego poziomu za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa skraca się okres uprawniający do wypłaty zasiłku chorobowego z 30 do 14 dni czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21.03.2020 r., z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu