Dopłaty 2020 - oświadczenia do 8 czerwca

arimr winietaRolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów. W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

Radna zaprzysiężona

DSCF7924Dziś, podczas XVI sesji Rady Gminy Legnickie Pole, odbyło się zaprzysiężenie nowej Radnej Jadwigi Gawron, która na radną została wybrana 26 kwietnia 2020 r. w wyborach uzupełniających. Przypomnijmy, że wybory uzupełniające do Rady Gminy Legnickie Pole zarządzone zostały na skutek rezygnacji z funkcji radnego przez Piotra Flejterskiego. Wyniki z wyborów uzupełniających odczytała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Legnickim Polu- Krystyna Koruch. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Rotę Ślubowania Radnych: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Słowa wypowiedziane przez Panią Jadwigę: - "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg" – zakończyły ceremonię. Jako pełnoprawna członkini Rady, przyjęła serdeczne gratulacje od Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi. Pani Jadwidze życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Podczas tej sesji wybrany został także nowy Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Legnickim Polu, tę zaszczytną funkcję piastować będzie Radny Adam Binek.

Dzień Działacza Kultury

Dzisiaj świętujemy Dzień Działacza Kultury. Z tej okazji Wszystkim związanym z pracą na rzecz szerzenia kultury na czele z Pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu składam najserdeczniejsze ży

Harmonogram odbioru odpadów - Czerwiec 2020

odpady komunalne2 o34416yq833njxzmmhifatb1ev092sw70x8m10u818Informujemy, że od 01 czerwca do 30 czerwca 2020 r. będzie obowiązywał nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości z terenu Naszej Gminy. W dalszym ciągu odpady komunalne odbierane będą przez PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, zgodnie z „Harmonogramem odbioru odpadów”, który zamieszczamy poniżej
w formie linków.
Po kliknięciu na daną miejscowość, otworzy się link, w którym znajdą Państwo niezbędne informacje. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest również na stronie firmy wykonującej usługi na terenie gminy - www.com-d.pl w zakładce: Harmonogramy odbioru odpadów.

Kolejne 45 000 na laptopy

45 000Prawie 45 000 złotych trafi do Gminy Legnickie Pole z projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łącznie naszej gminie udało się pozyskać ponad 100.000 złotych na zakup sprzętu dla uczniów z naszej gminy.

Nowe godziny pracy Urzędu Gminy

informacjaAby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zmieniamy godziny pracy Urzędu Gminy w Legnickim Polu.
Od 1.06. będziemy dla Was pracować:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 16:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Dzień Samorządu Terytorialnego

DZIEN SAMORZADU TERYTORIALNEGODziś, 27 maja, obchodzimy 30. rocznicę pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 roku. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi. Dlatego jest to święto nie tylko samorządów, ale przede wszystkim całej lokalnej społeczności, która od trzech dekad ma realny wpływ na podejmowanie decyzji i działań w swojej najbliższej okolicy. To przede wszystkim święto wszystkich Mieszkańców naszej gminy, którzy angażując się w życie społeczne, zmieniają okolicę na piękniejsze miejsce, w którym chcą mieszkać, tworzyć rodziny, zawiązywać sąsiedzkie przyjaźnie i prowadzić lokalne firmy.

Laptopy już w szkole

DSCF786925 maja na ręce Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu Wójt Rafał Plezia przekazał sprzęt dla uczniów, którzy w związku z panującą epidemią są zmuszeni uczyć się w domach. Do najbardziej potrzebujących trafi 16 nowych laptopów, 10 tabletów, 26 zestawów słuchawkowych oraz 16 napędów DVD. 60 000 złotych pozyskano w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu