Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Drukuj
herb mNa podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole."

Szkolenie dla rolników

Drukuj
dodr logoPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie zaprasza na szkolenie "Technologia produkcji rzepaku - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin", które odbędzie się dnia 09 lutego br. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, pl. Henryka Pobożnego 8.
Kontakt: Pani Dorota Gawron PZDR Chojnów, tel. 76/818 19 41, 76/818 84 00

Pieniądze na usuwanie "azbestu"

Drukuj
azbestTrwa nabór wniosków o dofinansowanie zadania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole w 2017 roku. To samo działanie realizowaliśmy już w 2016 roku - przypomina Wójt Henryk Babuśka, biorąc pod uwagę, że nasze działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zdecydowałem by procedurę powtórzyć. W ubiegłym roku udało się nam uzyskać 47.727,90 zł wsparcia, z którego skorzystało 45 mieszkańców naszej Gminy.  Dlatego zachęcam osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, o składanie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami:

Koncerty kolęd i pastorałek

Drukuj
phoca thumb m img 5116W niedzielę, 15 stycznia przy współpracy z proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu Włodzimierzem Gucwą, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu zorganizował dwa koncerty kolęd i pastorałek. Pierwszy miał miejsce w Kościele pw. św. Antoniego w Gniewomierzu, kolejny zaś w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mikołajowicach. W barwnej, świątecznej scenografii przed zgromadzoną publicznością zaprezentowała się młodzież uczęszczająca na sekcję muzyczną działającą przy GOKiS w Legnickim Polu, prowadzoną przez Pawła Lenara. Niespodzianką był występ legnickiej sopranistki Beaty Pazio - Grygiel, której akompaniował Kamil Piotr Grabowski.

Ferie zimowe

Drukuj
ferieTowarzystwo „Nasze Szwederowo” organizuje ferie zimowe dla dzieci, których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS, bądź pobiera świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS. Dziesięciodniowe turnusy organizowane są w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu oraz „perle Bałtyku” - Władysławowie, w terminie 17.02-26.02.2017r. Zakwaterowanie dzieci będzie miało miejsce w obiektach „KOSARZ” - „PARTIA”. Koszt turnusu to 385 zł. Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo, dzięki wsparciu sponsorów oraz KRUS w Warszawie.

Dobrze się dzieje w OSP Raczkowa

Drukuj
MAN 369 D 65 5 stycznia 2017 roku to wyjątkowa data dla pożarnictwa w gminie Legnickie Pole, a szczególnie dla druhów z OSP Raczkowa. W tym dniu odbyły się uroczystości otwarcia ścieżki  edukacyjnej OGNIK oraz przekazanie wozu dla OSP. Jednostka z Raczkowej pochwalić się może wspaniałymi tradycjami, była to jedna z pierwszych jednostek na ziemi legnickiej. Powstała w 1945 roku, a pierwszymi druhami byli: Wojciech Wasilewski, Władysław Apostoluk, Ludwig Lelito oraz komendant Paweł Babeczko. Odnaleziona w Ogonowicach i wyremontowana motopompa była pierwszym sprzętem w OSP Raczkowa – dziś tę motopompę można zobaczyć przejeżdżając przez Rzeszotary.

Wycinka drzew – nowe przepisy

Drukuj
drzewaOd grudnia 2016 roku obowiązują nowe przepisy odnośnie wycinki drzew. Zgodnie z nowym prawem w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia. Jest to ogromna zmiana, która z pewnością będzie stanowiła udogodnienie dla osób planujących dokonanie wycinki.

Charytatywny II Maraton Zumby na rzecz Dominika

Drukuj
logo00Zapraszamy wszystkich na II Maraton Zumby, który odbędzie się dnia 14 stycznia 2017 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie mieszkańca Nowej Wsi Legnickiej - Dominika Słupskiego, ucznia Zespołu Szkół w Legnickim Polu, który choruje na nowotwór kości.