Dofinansowanie na termomodernizację.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 planuje ogłosić konkurs: Poddziałanie 3.4 Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie PRZEWIDYWANY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 28.06.2019 r. do 31.07.2018 r. Więcej na stronie http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html

Porozumienie zostało podpisane!

porozumienie.jpg
W dniu 28.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole odbyło się spotkanie przedstawicieli siedmiu gmin dotyczące podpisania Porozumienia o współpracy partnerskiej przy realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bezpłatne porady prawne w zakresie ochrony konsumentów

Obraz może zawierać: tekstMiejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

Wizyta Wojewody Dolnośląskiego

P1013037.JPG
W dniu 21.03.2019 r. Naszą Gminę odwiedził Wojewoda Dolnośląski pan Paweł Hreniak. Tematem spotkania były rozmowy dot. rządowych programów na Dolnym Śląsku. W trakcie wizyty Wojewoda pogratulował zdobytych dotychczas dofinansowań oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Sekretarz Gminy Legnickie Pole Mariola Kądziela.
 

Pożegnanie zimy

P1012993.JPGJedną z oznak pożegnania zimy są nie tylko wagary, zrzucenie ciepłych ciuchów, ale i zwyczaj topienia marzanny. Marzanna jako kukła jest symbolem odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia lub palenia jest znany od dawna. W tym roku na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowych odbyło się pożegnanie zimy, w którym uczestniczył Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, dyrektor WTZ Ewa Patrzek wraz z pracownikami, a także dzieci z przedszkola i Zespołu Szkół w Legnickim Polu oraz podopieczni DPS Legnickie Pole. Zwyczaj topienia marzanny nadal jest bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego

Pismo Wojewody Dolnośląskiego do właścicieli gruntów i innych nieruchomości.

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Załącznik_3_-_Hasztag.jpgCentrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

"Umiem pływać"

Już kolejny raz Nasza Gmina przystąpiła do programu "Umiem pływać". Programy sportu powszechnego dla dolnośląskich dzieci to jedno z najważniejszych zadań w obszarze sportu realizowane w województwie. Umożliwienie najmłodszym Dolnoślązakom udziału w zajęciach, poprawa ich zdrowia i kondycji fizycznej to główne cele programu. W tym roku z programu skorzysta łącznie 30 uczniów Zespołu Szkół w Legnickim Polu z/s w Mikołajowicach oraz Bartoszowie.