2016 to był udany rok

Drukuj
henryk babuskaGrudzień to nie tylko miesiąc podsumowań wykonania zadań samorządowych minionego roku, ale przede wszystkim przygotowań do kolejnych inwestycji - stwierdza wójt gminy Henryk Babuśka.
Od początku kadencji z budżetu naszej Gminy, na inwestycje wydaliśmy ponad 13 milionów złotych – dodaje wójt.

Najważniejsze wydarzenia inwestycyjne w Gminie Legnickie Pole w 2016 roku to m.in.:

Zrewitalizowano mały staw w Nowej Wsi Legnickiej. Powstało "owadzie oczko".

Drukuj
WP 20161227 002Miło nam poinformować, że przed końcem roku, w Nowej Wsi Legnickiej udało się zrealizować niecodzienną inicjatywę obywatelską o nazwie „Owadzie Oczko”.

W pracach na zasadzie wolontariatu czynny udział brali mieszkańcy Nowej Wsi Legnickiej, Sołtys i Rada Sołecka, Radni oraz lokalne firmy działające w Nowej Wsi Legnickiej - cieszy się wójt gminy. Udało się oczyścić mały staw, udrożnić dopływ wody, ogrodzić i wyposażyć oczko wodne w schronienia dla zwierząt i owadów - wymienia Henryk Babuśka. Całość prac zakończyła wspólna akcja nasadzeń drzew i krzewów wokół niewielkiego stawu. Rewitalizacja tego zaniedbanego obszaru w Nowej Wsi Legnickiej pozwoliła na stworzenie siedlisk dla zwierząt, poprawiła warunki przyrodnicze i estetyczne oraz bezpieczeństwo - dodaje Babuśka. Dzięki tak szerokiej i zgodnej współpracy udało się osiągnąć zakładane efekty, a nawet zrealizować większy zakres prac niż pierwotnie zakładano - podsumowuje wójt gminy.

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok

Drukuj
HarmonogramInformujemy, iż od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku będzie obowiązywał nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości z terenu naszej gminy.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Drukuj
herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016r. (piątek) o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.
Porządek sesji przewiduje:

Strażacy pomagali

Drukuj
dawcy szpikuMateusz Sromecki, Tomasz Laska, Przemek Laska - członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Legnickiego Pola uczestniczyli w akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, która odbyła się 15.12.2016 r. w Legnicy. Tegoroczna rejestracja była przeprowadzona, aby uratować życie 2,5 letniej Karolinki walczącej z ciężką chorobą. Podczas trwania akcji charytatywnej można było obejrzeć sprzęt używany przez strażaków ochotników do udzielania pomocy ofiarom wypadków, przeprowadzono również efektowne pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. W pokazach uczestniczyły także jednostki OSP z ościennych powiatów.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Drukuj
herb mZgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 16 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole i we wsi Kłębanowice wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, które jest do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami.

Drukuj
odpady00Szanowni Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole, uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Legnickie Pole przejmie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. przy Placu H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu.

Sprzedaż autobusu marki AUTOSAN

Drukuj
autosan00Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza sprzedaż autobusu marki AUTOSAN model H9.21, wersja 41 nr rejestracyjny: LCD 7326, rok produkcji 1998, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole, sprawnego posiadającego stwierdzone usterki technicznie. Sprzedaż odbędzie się w dniu 11.01.2017r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. K.I. Dientzenhofera 1 59-241 Legnickie Pole, I piętro pok. nr 14.
CENA SPRZEDAŻY WYNOSI: 3.000,00 zł brutto. Pisemną ofertę zgłoszenia na udział w sprzedaży należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2017r. do godz. 11.45 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.
Szczegółowe informacje poniżej:
ZARZĄDZENIE NR 76/2016 WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 R.