KONTAKTYU

Zaproszenie na badanie

Dzień Babci i Dziadka

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

KOMUNIKATUprzejmie informujemy, że 24 stycznia br. (piątek) o godzinie 09.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

Ptasia grypa

KOMUNIKAT2W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy u dzikich ptaków zwracamy się z prośbą o monitorowanie sytuacji we własnych gospodarstwach. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek, dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania:
Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
-zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt dzikich,
-nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
-nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do którego dostęp mają dzikie ptaki,
-stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
-stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
-przetrzymywać drób w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych bez możliwości swobodnego poruszania się po wolnym wybiegu.

Złote Gody 2020

Złote Gody11 stycznia w sali bankietowej GOKiS przy ulicy Benedyktynów odbyło się uroczyste rozdanie medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Aż pięć par mieszkających na terenie naszej gminy doczekało tak pięknego wyróżnienia. Na uroczystość Jubilaci zaprosili także swoich najbliższych, co podkreśliło rangę tego wydarzenia. Tak wspaniały przykład jest wart nie tylko medali, kwiatów i upominków lecz również najwyższego uznania. W uroczystości uczestniczył także Wójt Rafał Plezia oraz Sekretarz Gminy- Mariola Kądziela, którzy złożyli Jubilatom serdeczne gratulacje oraz pożyczyli wszystkiego najlepszego na kolejne lata małżeństwa. Po wzniesieniu toastu symboliczną lampką szampana wszyscy zasiedli do stołu, aby skosztować upieczonego specjalnie na tę okazję tortu. My również życzymy Jubilatom wszelkiej pomyślności na najbliższe wspólne lata!

Spotkanie z mieszkańcami Lubienia

81930699 3495456533861257 657032706688811008 n8 stycznia br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Legnickie Pole z mieszkańcami sołectwa Lubień. W trakcie spotkania poruszane były tematy, które dotyczyły m.in. drogi, przycinki i wycinki drzew oraz udrożnienia rowów. Niniejszym zakończył się cykl spotkań "Spacer z mieszkańcami", dzięki którym mieszkańcy poszczególnych miejscowości mieli możliwość porozmawiania o bieżących potrzebach nie tylko z Wójtem, ale także kierownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy.

Przypomnienie

Przypominamy, że 8 stycznia o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie Wójta Gminy Legnickie Pole z mieszkańcami sołectwa Lubień. Spotykamy się obok świetlicy wiejskiej.

Turniej Charytatywny w Legnickim Polu

turniej35 stycznia w hali sportowej w Legnickim Polu odbył się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Adasia Podolskiego- jedenastomiesięcznego chłopca chorującego na bardzo rzadko występującą chorobę- zespół Phelan-McDermid. Aż 12 drużyn wzięło udział w rozgrywkach sportowych, w tym drużyna młodzików Klubu Sportowego Legnickie Pole zdobywając miejsce na podium. Dzięki hojności wszystkich przybyłych gości oraz ogromnemu zaangażowaniu Wójta Gminy Legnickie Pole, Wójta Gminy Męcinka, członków Klubu Seniora w Legnickim Polu, Stowarzyszenia Dobroczyńcy, Koła Gospodyń Wiejskich w Ogonowicach, Rady parafialnej w Snowidzy oraz wielu, wielu innych, na szczytny cel udało się zebrać prawie 8 tysięcy złotych. W imieniu rodziców chłopca bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom tego niedzielnego wydarzenia, kolejny raz mieszkańcy naszej gminy pokazali jak wielkie i hojne mają serca.

Spotkanie z mieszkańcami Taczalina

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Taczalina do udziału w zebraniu wiejskim, na którym będą omawiane sprawy bieżące sołectwa.

Spotkanie odbędzie się 7 stycznia 2020 roku o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej w Taczalinie.

W zebraniu będzie uczestniczył także Wójt Gminy Legnickie Pole.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu