ryszard

List do Taty

karol00
"Tatusiu kochany! Znamy się już 12 lat, właśnie wtedy przyszedłem na świat.
Ty ze szczęścia się popłakałeś i od razu mocno pokochałeś.
I chciałeś, żebym po Naszym Papieżu miał na imię Karol.
Mamie się też podobało – i dobrze, że tak się stało (…)"
– Karol Jamka
Już po raz IV odbył się konkurs „List do Taty” organizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz inicjatywę TATO.NET.

Bezpłatne konsultacje nt. pozyskania Funduszy Unijnych. Mobilny Punkt Informacyjny w Legnickim Polu

mpi00Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Legnickim Polu Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Utrudnienia w ruchu drogowym

uerttrudnienia1W dniu 20 października rozpoczną się roboty budowlane polegające na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej nr 2202D w m. Księginice, gm. Legnickie Pole. Wykonawcą robót, wybranym w drodze postępowania przetargowego, jest BUDROMOS J.T. Bieńkowscy Sp. j.  z/s w Legnicy.

Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"6oe kwiaty dla nauczycieliWykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".
     Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej i niezmiernie ważnej pracy.
     Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. Mamy nadzieję, że praca przyniesie Państwu poczucie spełnienia i dostarczy wielu radości i niezapomnianych chwil.
     Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego. Proszę przyjąć także życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

                                                                              Wójt Gminy Legnickie Pole
                                                                                    Henryk Babuśka

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

azbest00Gmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole - etap II". Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

HURAS rozpoczął budowę zakładu

hurasNa terenach należących do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Legnickie Pole, w Nowej Wsi Legnickiej, trwają prace ziemne związane z budową hali produkcyjnej. To już trzecia firma, która na przestrzeni ostatnich miesięcy postanowiła zainwestować w Gminie Legnickie Pole - cieszy sie wójt gminy Henryk Babuśka. Firma "HURAS - Konstrukcja i budowa maszyn specjalnych" 29 czerwca br. otrzymała pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-biurowego o powierzchni ponad 2100 m2 na 2,22 ha działce - wyjaśnia wójt. W możliwie krótkim terminie wydaliśmy decyzję środowiskową, gdyż podczas rozmów z inwestorem zadeklarowałem, że nadam inwestycji specjalny priorytet - dodaje Babuśka.

Dofinansowanie na wymianę pieców

piece00Mając na uwadze złą jakość powietrza atmosferycznego na terenie Dolnego Śląska, która niekorzystnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców regionu oraz fakt, że źródłem znacznej części zanieczyszczeń powodujących ten niekorzystny stan jest tzw. niska emisja, Rada Gminy Legnickie Pole w dniu 29 września br. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Legnickie Pole pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.