Pożegnanie zimy

P1012993.JPGJedną z oznak pożegnania zimy są nie tylko wagary, zrzucenie ciepłych ciuchów, ale i zwyczaj topienia marzanny. Marzanna jako kukła jest symbolem odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia lub palenia jest znany od dawna. W tym roku na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowych odbyło się pożegnanie zimy, w którym uczestniczył Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, dyrektor WTZ Ewa Patrzek wraz z pracownikami, a także dzieci z przedszkola i Zespołu Szkół w Legnickim Polu oraz podopieczni DPS Legnickie Pole. Zwyczaj topienia marzanny nadal jest bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego

Pismo Wojewody Dolnośląskiego do właścicieli gruntów i innych nieruchomości.

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Załącznik_3_-_Hasztag.jpgCentrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

"Umiem pływać"

Już kolejny raz Nasza Gmina przystąpiła do programu "Umiem pływać". Programy sportu powszechnego dla dolnośląskich dzieci to jedno z najważniejszych zadań w obszarze sportu realizowane w województwie. Umożliwienie najmłodszym Dolnoślązakom udziału w zajęciach, poprawa ich zdrowia i kondycji fizycznej to główne cele programu. W tym roku z programu skorzysta łącznie 30 uczniów Zespołu Szkół w Legnickim Polu z/s w Mikołajowicach oraz Bartoszowie.
WYWALAMY GRATY Z CHATY!

gabaryty.jpg
Szanowni Mieszkańcy przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych”:

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Legnickie Pole

herb.jpg
Zawiadamiamy, że w dniu 21 marca r. o godzinie 09.00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porady prawne

porady.jpgSzanowni Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole, w związku z dużym zainteresowaniem przypominamy, iż dnia 20 marca 2019 od godziny 11 do 15 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole będzie można po raz kolejny skorzystać z dodatkowej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dzień Sołtysa 2019 r.

Dzień przypadający na 11 marca to święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów.
W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, spotkał się z Naszymi Sołtysami oraz złożył im życzenia wraz z drobnym upominkiem.