PLAKAT BITWA POD LEGNICĄ 2017 ostateczna

Przetarg na Jelcza

Drukuj
Jelcz00Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusu marki JELCZ model L090M/S nr rejestracyjny: DLE 59VL, rok produkcji 2003, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole, sprawnego posiadającego stwierdzone usterki technicznie. Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, I piętro pok. nr 14.
CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 7 500,00 zł brutto
KWOTA WADIUM: 750,00 zł, którą należy wpłacić w terminie do dnia 30.11.2016 r.
POSTĄPIENIE: 100,00 zł brutto

Szczegółowe informacje poniżej:
ZARZĄDZENIE NR 63/2016 WÓJTA GMIN LEGNICKIE POLE Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 ROKU

Perspektywa pracy w wojsku

Drukuj
wojsko00Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej.
Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

Darmowa komunikacja gminna

Drukuj
Informujemy, iż z dniem 7 listopada 2016 r. zmianie ulega dotychczasowy rozkład jazdy darmowej komunikacji na terenie Gminy Legnickie Pole.

I Gminny Konkurs Fotograficzny "Legnickie Pole w obiektywie"

Drukuj
logo sliderSerdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie Fotograficznym "Legnickie Pole w obiektywie".
Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających Gminę Legnickie Pole, które pokażą piękno przyrody ją otaczającej, zabytki, ciekawe miejsca oraz historię. Pragniemy pokazać gminę taką , jaką widzą ją jej mieszkańcy i turyści: oryginalne i nieopatrzone ujęcia znanych miejsc, zakątki odkryte tylko przez nielicznych, miejsca historyczne i ważne dla mieszkańców, ukazujące zwykłych i niezwykłych mieszkańców, a także zielone ostoje.

Warto skorzystać z wyszukiwarki grobów.

Drukuj
grobonet00Jeżeli chcesz odwiedzić mogiłę bliskich lub znajomych, a nie pamiętasz bądź nie wiesz jak tam trafić skorzystaj z internetowej wyszukiwarki GROBONET dla Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnickie Pole.

GROBONET (kliknij)

Dotacje na otworzenie działalności gospodarczej

Drukuj
cdkCentrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie "Start w przedsiębiorczość - wsparcie samozatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy w województwie dolnośląskim". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne i chcące utworzyć działalność gospodarczą.

Informacja o warsztatach organizowanych przez legnicką Poradnię Rodzinną

Drukuj
prdiecezja00Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II w Legnicy zaprasza na warsztaty:
     - Żywienie dzieci w wieku 1-3 - 5 listopada o godz. 10.00
     - Poród - co nas czeka? - 10 listopada o godz. 18.30
     - Jak rozpoznać uzależnienie - 14 listopada o godz. 17.30
     - Noworodek i mama - 24 listopada o godz. 18.30.

Wszystkie spotkania są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Uchwały inicjujące zmiany w Studium podjęte

Drukuj
glosowanie 1Na sesji Rady Gminy Legnickie Pole w dniu 24 października 2016 r, Wójt Gminy legnickie Pole Henryk Babuśka przedłożył do głosowania między innymi dwie niezwykle istotne dla mieszkańców gminy uchwały: uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole oraz uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka – a więc obszaru gdzie miał powstać Zakład Termicznej Utylizacji Śmieci, czyli tzw. „spalarnia”.