Dożynki plakat 08 2017 do internetu00

Uwaga na ptasią grypę!

kuryW związku z wystąpieniem na terenie województwa dolnośląskiego, w tym na terenie powiatu legnickiego (Gmina Chojnów) kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy u dzikich ptaków zwracamy się z prośbą o monitorowanie sytuacji we własnych gospodarstwach. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa H5N8 grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 0900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.
Porządek sesji przewiduje:

Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

herb mNa podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole."

Szkolenie dla rolników

dodr logoPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie zaprasza na szkolenie "Technologia produkcji rzepaku - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin", które odbędzie się dnia 09 lutego br. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, pl. Henryka Pobożnego 8.
Kontakt: Pani Dorota Gawron PZDR Chojnów, tel. 76/818 19 41, 76/818 84 00

Pieniądze na usuwanie "azbestu"

azbestTrwa nabór wniosków o dofinansowanie zadania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole w 2017 roku. To samo działanie realizowaliśmy już w 2016 roku - przypomina Wójt Henryk Babuśka, biorąc pod uwagę, że nasze działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zdecydowałem by procedurę powtórzyć. W ubiegłym roku udało się nam uzyskać 47.727,90 zł wsparcia, z którego skorzystało 45 mieszkańców naszej Gminy.  Dlatego zachęcam osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, o składanie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami:

Koncerty kolęd i pastorałek

phoca thumb m img 5116W niedzielę, 15 stycznia przy współpracy z proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu Włodzimierzem Gucwą, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu zorganizował dwa koncerty kolęd i pastorałek. Pierwszy miał miejsce w Kościele pw. św. Antoniego w Gniewomierzu, kolejny zaś w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mikołajowicach. W barwnej, świątecznej scenografii przed zgromadzoną publicznością zaprezentowała się młodzież uczęszczająca na sekcję muzyczną działającą przy GOKiS w Legnickim Polu, prowadzoną przez Pawła Lenara. Niespodzianką był występ legnickiej sopranistki Beaty Pazio - Grygiel, której akompaniował Kamil Piotr Grabowski.

Ferie zimowe

ferieTowarzystwo „Nasze Szwederowo” organizuje ferie zimowe dla dzieci, których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS, bądź pobiera świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS. Dziesięciodniowe turnusy organizowane są w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu oraz „perle Bałtyku” - Władysławowie, w terminie 17.02-26.02.2017r. Zakwaterowanie dzieci będzie miało miejsce w obiektach „KOSARZ” - „PARTIA”. Koszt turnusu to 385 zł. Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo, dzięki wsparciu sponsorów oraz KRUS w Warszawie.

Dobrze się dzieje w OSP Raczkowa

MAN 369 D 65 5 stycznia 2017 roku to wyjątkowa data dla pożarnictwa w gminie Legnickie Pole, a szczególnie dla druhów z OSP Raczkowa. W tym dniu odbyły się uroczystości otwarcia ścieżki  edukacyjnej OGNIK oraz przekazanie wozu dla OSP. Jednostka z Raczkowej pochwalić się może wspaniałymi tradycjami, była to jedna z pierwszych jednostek na ziemi legnickiej. Powstała w 1945 roku, a pierwszymi druhami byli: Wojciech Wasilewski, Władysław Apostoluk, Ludwig Lelito oraz komendant Paweł Babeczko. Odnaleziona w Ogonowicach i wyremontowana motopompa była pierwszym sprzętem w OSP Raczkowa – dziś tę motopompę można zobaczyć przejeżdżając przez Rzeszotary.