HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA KWIECIEŃ 2020

odpady komunalne2 o34416yq833njxzmmhifatb1ev092sw70x8m10u818Informujemy, że od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywał nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości z terenu Naszej Gminy. W dalszym ciągu odpady komunalne odbierane będą przez PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, zgodnie z „Harmonogramem odbioru odpadów”, który zamieszczamy poniżej
w formie linków.
Po kliknięciu na daną miejscowość, otworzy się link, w którym znajdą Państwo niezbędne informacje. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest również na stronie firmy wykonującej usługi na terenie gminy - www.com-d.pl w zakładce: Harmonogramy odbioru odpadów.

Pomoc z LSSE

158514950106225 marca do Urzędu Gminy w Legnickim Polu trafiła żywność przekazana przez Centrum Dystrybucyjne Lidl Polska z Nowej Wsi Legnickiej. Wójt Rafał Plezia zwrócił się o pomoc do przedstawicieli zarządów firm działających na terenie naszej gminy i to właśnie Lidl wyciągnął pierwszą pomocną dłoń w naszym kierunku. Paczki z najbardziej potrzebnymi artykułami spożywczymi trafią do osób, które w związku z panującą epidemią znalazły się w trudnych warunkach bytowych.

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu legnickiego

koronKoronawirus spowodował szereg sytuacji nietypowych dla każdego z nas. Konieczność ograniczenia kontaktów, przebywanie w kwarantannie, odizolowanie, czy też po porostu zamieszkiwanie samotnie może powodować niepokoje i frustracje. Możliwość porozmawiania w tym trudnym okresie, z kimś kto nas wysłucha i będzie w stanie udzielić porady, wesprzeć dobrym słowem w chwili niepokoju, udzielić informacji, co należy zrobić, to niewątpliwe potrzebna forma pomocy.

Specjaliści zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych powiatu legnickiego, zajmujący się na co dzień pomocą psychologiczną, będą dla Państwa dostępni od poniedziałku do soboty pod numerami telefonów:

Stan epidemii

Copy of GMINA LEGNICKIE POLE120 marca w Polsce został wprowadzony stan epidemii, co oznacza zawieszenie zajęć dydaktycznych i wydarzeń kulturalnych do Świąt Wielkanocnych. Rozporządzenie o stanie epidemii zwiększa także karę za złamanie kwarantanny z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych. Wprowadzony stan epidemii daje możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia przemieszczania się, wyznaczenia stref zero, buforowych lub stref zagrożenia. Zgodnie z ustawą, władze mogą nakazać udostępnienia nieruchomości czy lokali i dostarczenia pojazdów do działań przeciwepidemicznych. Wprowadzony stan oznacza także, że minister zdrowia na terenie Polski i wojewodowie na terenie swoich województw mogą oddelegować zarówno personel medyczny, jak i społeczność cywilną do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Ważne

KONTAKTY

Wyższy zasiłek chorobowy dla rolników

7345d78cd23df2cd8281894c15ecf0f0Ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy i domownicy będą mogli szybciej i sprawniej nabyć prawo do zasiłku chorobowego, w przypadku zachorowania na COVID-19, została także wprowadzona wyższa stawka zasiłku chorobowego. Jest to wzrost do 150% poprzedniego poziomu za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa skraca się okres uprawniający do wypłaty zasiłku chorobowego z 30 do 14 dni czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21.03.2020 r., z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

SESJA RADY GMINYDzisiaj, 17 marca, na wniosek Wójta Rafała Plezi została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Radni mieli dokonać zmian w budżecie, aby przeznaczyć prawie milion złotych na walkę z koronawirusem. Za pieniądze miały być zakupione m. in. środki ochrony i preparaty dezynfekcyjne, a także zabezpieczenie oczyszczalni ścieków. Niestety, siedmiu radnych nie przyszło na sesję, w efekcie zabrakło kworum do podjęcia uchwały. "To bulwersujące zachowanie radnych opozycyjnych. Zachowali się nieodpowiedzialnie. Zwłaszcza, że to właśnie w naszej miejscowości - Legnickim Polu- mamy potwierdzony przypadek zakażenia wirusem. Przez ich postawę gmina została pozbawiona pieniędzy na walkę z zagrożeniem epidemiologicznym. Jako wójt znalazłem się w patowej sytuacji. Jeśli przekroczę kwotę, którą mam zapisaną w budżecie, spotkają mnie konsekwencje prawne." - komentuje wójt.

KOMUNIKAT!

89456888_3864766420230590_2545781030787219456_o.jpg

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu