Dzień Kobiet

Drogie Panie,

W miniony weekend uczestniczyłem w spotkaniach na świetlicach wiejskich w Naszej gminie,    w których udział brały kobiety z poszczególnych sołectw. Chciałbym jeszcze raz złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękować za tak miłe i ciepłe przywitanie.

Chciałbym Wam życzyć szanowne Panie, wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich, jak i troszkę większych. Pamiętajcie, że świat bez kobiet nie miałby sensu…


                                  Z serdecznymi życzeniami

                                 Wójt Gminy Legnickie Pole

                                            Rafał Plezia

A to była niespodzianka, sama Maryla Rodowicz gościła w Gniewomierzu. Piosenkarka wykonała kilka swoich największych hitów, po czym pozwoliła na wykonanie zdjęcia z Wójtem :).
Oczywiście gratulujemy wszystkim Paniom organizacji, pomysłów i kreatywności.
Plebiscyt sportowy na najpopularniejszego sportowca roku 2018

W minioną sobotę tj. 09.03.2019 r. odbył się plebiscyt sportowy organizowany przez redakcję LCA.pl. na najpopularniejszego sportowca roku 2018. Walka o zwycięstwo toczyła się nie tylko w Legnicy, ale i ośmiu gminach powiatu legnickiego,    w tym m.in. w gminie Legnickie Pole.    W tym roku statuetkę dla najpopularniejszego sportowca roku 2018 z Naszej gminy odebrał Pan Kamil Kalicki. Statuetka została wręczona przez Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezię.

Panu Kamilowi składamy gratulację oraz dalszych sukcesów sportowych.

1.jpg
Źródło fot.: https://fakty.lca.pl/legnica,news,73882,Najpopularniejsi_w_2018_Gregu_owski_Wolniewicz_Matuszewski.html

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 409/VI/1926 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.


Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35
siedziba Wydziału
ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 701 a
50-413 Wrocław
 


http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-dotyczacych-utworzenia-i-pro/

Informacja dla NGO

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zwracam się z gorącą prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019r.
Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacykjest właściwie wypełniony formularz wniosku.
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/ 

„Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu w ramach realizacji operacji własnej p.n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Trzecie z czternastu wydarzeń - spotkanie wprowadzajaco - warsztatowe p.n. „Bądźmy aktywni”, odbędzie się we wtorek 12.03.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wądrożu Wielkim.
Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy osoby, które ukończyły 60 r.ż. oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie wymagającym opiekuna) z gmin: Wądroże Wielkie, Krotoszyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Ruja.
Zaplanowane wydarzenia posłużą nabyciu nowych pomysłów i doświadczeń
oraz zachęcą do aktywnego i ciekawego życia w lokalnym społeczeństwie, a także w życiu prywatnym.
Zgłoszenie do udziału w spotkaniu należy wysłać na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym do dnia 11.03.2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ograniczona liczba miejsc.

Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”.Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

ZałącznikiFloriany 2019


Komunikat Prasowy


FLORIANY 2019
Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP


Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.
Druhno, druhu... zgłoszenie należy przesłać do północy 15 marca 2019 roku.
(decyduje data stempla pocztowego)

Podczas I i II edycji do Konkursu FLORIANY zgłoszono łącznie aż 631 projektów zrealizowanych w całej Polsce. Wzięło w nim udział ponad 11 tys. uczestników. Łącznie we wszystkich kategoriach Kapituła Konkursu przyznała aż 109 nominacji do strażackiego Oscara.
Konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.
Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do III edycji Konkursu FLORIANY to:

                               I.            Infrastruktura
                       II.           Bezpieczeństwo
                       III.          Ochrona środowiska i ekologia
                       IV.          Estetyka przestrzeni publicznej
                       V.           Edukacja
                       VI.         Sport, rekreacja i turystyka
                       VII.        Kultura i tradycja
                       VIII.       Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
                        IX.         Innowacje oraz integracja cyfrowa
                        X.          Współpraca zagraniczna
                        XI.         Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
                        XII.        Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"
Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu "RUR", tak jak podczas II edycji konkursu, zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia FLORIANÓW. Zachęcamy Ochotnicze Straże Pożarne do zgłaszania się i aktywnego udziału w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować".
W poprzedniej edycji Konkursu FLORIANY kategoria XII (specjalna) "Ratujemy i Uczymy Ratować" wyłoniła 13 laureatów. Spośród 650 jednostek OSP, które przystąpiły do programu "Ratujemy i Uczymy Ratować", 117 aktywnie przystąpiło do działania. Do podsumowania w Konkursie FLORIANY zgłoszono aż 629 protokołów z przeprowadzonych zajęć. Od grudnia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. strażacy-ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy aż 29 366 dzieci na terenie całego kraju, a dokonali tego podczas 2 084 godzin lekcyjnych, w czasie których przeprowadzili zajęcia.
Podczas tegorocznej edycji konkursu podsumowane zostaną protokoły z zajęć przeprowadzonych w okresie 16 kwietnia 2018 r. – 15 kwietnia 2019 r. Fundacja WOŚP podczas Gali Finałowej III edycji Konkursu FLORIANY nagrodzi najbardziej aktywne jednostek OSP.
Kapituła konkursowa nominuje do nagrody głównej najlepsze projekty spośród nadesłanych inicjatyw, a następnie podczas Gali Finałowej tradycyjnie ogłasza zwycięzców w każdej z kategorii. Zwycięzcy otrzymują prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.
W tegorocznej, trzeciej już edycji w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz, Dorota Pardecka (szczegóły: www.floriany.pl zakładka: KONKURS/KAPITUŁA).
Podczas Konkursu FLORIANY nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez OSP samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszeniowego zgodnie z warunkami regulaminu zamieszczonego na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do 15 marca 2018 r. na adres: Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".


Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe bezpłatne porady prawne

paragraf.jpg 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 06 i 13 oraz 20 marca 2019 r.,             w godzinach  od 11.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, mieszkańcy Gminy Legnickie Pole mogą skorzystać z dodatkowej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Serdecznie zapraszamy.

Jest dotacja na żłobek w Legnickim Polu

Dziś Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował listę dofinansowanych inwestycji na powstanie żłobków. Naszej Gminie przyznano 2.112.000zł i jest to najwyższa dotacja na Dolnym Śląsku. Dzięki wsparciu rządowemu w Legnickim Polu powstanie nowy żłobek przygotowany na przyjęcie 96 dzieci, tym samym dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wyremontujemy zakupiony na koniec poprzedniej kadencji budynek zlokalizowany na ul. Kossak-Szczuckiej.
Jako ciekawostkę dodamy, że dzisiaj mija 100 dni od objęcia stanowiska Wójta Gminy Legnickie Pole przez Rafała Plezię i jest to już druga dotacja rządowa pozyskana w 100 dni.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019Brak dostępnego opisu zdjęcia.