Dzień Działacza Kultury.

dk.jpgZ okazji Dnia Działacza Kultury składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim twórcom, animatorom życia kulturalnego i osobom, dzięki którym możliwe jest urzeczywistnianie twórczych pasji, a w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu. Życzę Państwu spełnienia marzeń i radości na drodze samorealizacji.

                               Rafał Plezia
                   Wójt Gminy Legnickie Pole

"Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca"- Ludwig van Beethoven.Kolejne 150 000.00 zł!

ll.jpgMamy to! Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało wyniki naboru na zadania inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gmina Legnickie Pole otrzyma kwotę 150 000,00 zł na budowę nowych Otwartych Stref Aktywności.

Spotkanie z Panią minister Beatą Kempą

ke.jpg20 maja br. odbyło się spotkanie z Panią Minister Beatą Kempą. Spotkanie dotyczyło bieżących problemów, z którymi borykają się samorządy na szczeblu gminnym. Szczególnie zwrócono uwagę na problemy z finansowaniem bieżących zadań przez samorządy gminne.

Spotkanie diabetyków

60346024_603541280146799_6557174807580901376_n.jpgW piątek 17 maja 2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Dobroczyńcy, Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu oraz Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi zostało zorganizowane spotkanie dla diabetyków.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

P1013247.JPG W dniu 17.05.2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne na campingu w Legnickim Polu poświęcone osobom niepełnosprawnym pn. "Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych".

Bezpłatne konsultacje urologiczne!

0001.jpg

Ważna informacja!

aaa.png

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku

badanie_wzroku.png