radosc dzieciom1

Taczalin. Powstaje nowy chodnik. Utrudnienia w ruchu.

uerttrudnienia1Od najbliższego wtorku tj. od dnia 7 listopada rozpoczną się roboty budowlane związane z kontynuacją budowy chodnika na odcinku ok. 300 m wraz z przebudową zjazdów oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 2177D przebiegającej przez miejscowość Taczalin. Wykonawcą robót jest firma BUDROMOS z Legnicy.
Wykorzystujemy dobrą jesienną aurę i kontynuujemy budowę chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Taczalinie - stwierdza wójt gminy. Inwestycja ta zdecydowanie poprawi stan bezpieczeństwa w obrębie miejscowości. Staramy się w miarę posiadanych środków realizować tego typu zadania choć mam świadomość, że potrzeby w tym zakresie są ogromne - dodaje Babuśka. Planujemy już kolejne inwestycje w infrastrukturę w kolejnych sołectwach - podsumowuje wójt gminy.
Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym na tym odcinku drogi w Taczalinie, potrwają do dnia 15.12.2017 r.

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Rozpoczęcie robót w Księginicach

chodnik00Sprzyjająca jesienna aura pozwala na realizację kolejnej inwestycji na terenie gminy. W dniu 20 października br. firma BUDROMOS J.T.Bieńkowscy Sp. J. rozpoczęła pierwszy etap prac budowlanych związanych z budową chodnika wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych w pasie drogi powiatowej nr 2202D w miejscowości Księginice o długości ok. 221 mb.

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej

wojskoWojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi ciągły nabór do służby przygotowawczej, której odbycie jest niezbędnym etapem w ewentualnej karierze żołnierza zawodowego.
NAJBLIŻSZY TERMIN POWOŁANIA: 8 stycznia 2018 r.

"Wspólne korzenie najlepszym sposobem na integrację"

pazdz00Zapraszamy na uroczyste zakończenie projektu "Wspólne korzenie najlepszym sposobem na integrację" organizowane w dniu 28 października (sobota) na Ranczo w Raczkowej.
W programie m.in. zwiedzanie Wioski Mongolskiej i Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz ognisko ze smakowitym poczęstunkiem.

List do Taty

karol00
"Tatusiu kochany! Znamy się już 12 lat, właśnie wtedy przyszedłem na świat.
Ty ze szczęścia się popłakałeś i od razu mocno pokochałeś.
I chciałeś, żebym po Naszym Papieżu miał na imię Karol.
Mamie się też podobało – i dobrze, że tak się stało (…)"
– Karol Jamka
Już po raz IV odbył się konkurs „List do Taty” organizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz inicjatywę TATO.NET.

Bezpłatne konsultacje nt. pozyskania Funduszy Unijnych. Mobilny Punkt Informacyjny w Legnickim Polu

mpi00Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Legnickim Polu Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Utrudnienia w ruchu drogowym

uerttrudnienia1W dniu 20 października rozpoczną się roboty budowlane polegające na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej nr 2202D w m. Księginice, gm. Legnickie Pole. Wykonawcą robót, wybranym w drodze postępowania przetargowego, jest BUDROMOS J.T. Bieńkowscy Sp. j.  z/s w Legnicy.