Ostatnio dodane - Nowa Wieś Legnicka

Harmonogram odbioru odpadów: Sierpień 2020
poniedziałek, 03, sierpień 2020
Thumbnail Harmonogram odbioru odpadów: Sierpień 2020
Więcej w kategoriiOgłoszenia bieżące  Aktualności  

Aktualności

Rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

117799.jpgDziś przypada 38. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 13.12.1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił jego wprowadzenie na terenie całego kraju. W ten sposób Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego chciała powstrzymać działalność związku zawodowego „Solidarność”, który zdobywał w kraju coraz większe poparcie. Wciąż nie można podać dokładnej liczby śmiertelnych ofiar stanu wojennego, większość z nich poniosła śmierć podczas strajków, protestów czy demonstracji. Pośrednimi ofiarami stanu wojennego stały się rodziny osób represjonowanych, które doznały wielu szkód związanych z internowaniem czy szykanowaniem ich najbliższych. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r., a dzień jego pamięci został uchwalony przez Sejm w 2002 roku.

Program ochrony powietrza

Informujemy, że na podstawie "Rocznej oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2018. Raport wojewódzki za rok 2018" wykonanej w Departamencie Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdzono konieczność opracowania programu ochrony powietrza. Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu znajduje się tutaj.


Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zapraszamy mieszkańców miejscowości Księginice, Bartoszów i Taczalin na konsultacje dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działek nr 49/2 i 50/2 obręb Bartoszów; nr 89/10 obręb Taczalin; nr 157/5, 157/6, 157/13 część, 157/3, 168 część, 156/6 część obręb Księginice, położonych w gminie Legnickie Pole, na których planuje się zmianę przeznaczenia działek pod lokalizację OZE - ogniw fotowoltaicznych, eksploatację złóż i obsługę produkcji rolnej. Spotkanie odbędzie się 11.12.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Księginicach o godzinie 17.00.

Zmiana terminu spotkania z mieszkańcami Lubienia

2d.jpgInformujemy mieszkańców sołectwa Lubień, że na prośbę Pani sołtys Patrycji Kuczy, w związku z brakiem możliwości uczestnictwa w spotkaniu 11.12.2019 r. (środa), spotkanie zostało przełożone na 08.01.2020 r. (środa) na godzinę 12.00.

ASF- informacje z Głównego Inspektoratu Weterynarii

ASF.jpgAfrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach przez okres nawet 3-6 miesięcy. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę i wodę.

Czytaj więcej: ASF- informacje z Głównego Inspektoratu Weterynarii

Spotkanie Wójta z mieszkańcami sołectwa Ogonowice

DSC_0064a.jpg04 grudnia br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi z mieszkańcami sołectwa Ogonowice. W trakcie spotkania poruszane były tematy, które dotyczyły m.in. drogi, świetlicy i podjazdu do niej, tablicy ogłoszeń oraz boiska. Zapraszamy mieszkańców sołectwa Lubień na spotkanie z Wójtem Gminy Legnickie Pole, które odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa) o godzinie 12.00. Spotykamy się obok świetlicy wiejskiej.

Trwają prace związane z usunięciem suchych gałęzi na terenie gminy

Paweł.jpgUprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z przeprowadzeniem cięć sanitarnych obejmujących usunięcie suchych gałęzi w obrębie koron drzew wchodzących w skład alei lipowej. W ciągu ulicy Księżnej Anny zostaną usunięte obumarłe lipy, które są w złym stanie fitosanitarnym- mówi Rafał Plezia Wójt Gminy Legnickie Pole.
Zakres zadań podlegał weryfikacji przez służby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dodatkowo przycięte zostaną, również korony drzew w kilku innych lokalizacjach na terenie gminy, w szczególności przy drogach gminnych, na obszarach placów zabaw oraz terenów sportowo-rekreacyjnych. Termin wykonywania robót wynika z okresu lęgowego ptaków. Prace powinny zostać zakończone jeszcze w tym roku.