Śmieci po nowemu

Zakaz mieszania szkła z plastikiem i papierem

szkło00W związku z licznymi nieprawidłowościami polegającymi na wrzucaniu szkła do odpadów suchych (żółtych worków) przypominamy, iż od 01 stycznia 2015r. mieszkańcy, którzy zadeklarowali zbiórkę selektywną obowiązani są do gromadzenia SZKŁA DO OSOBNEGO - ZIELONEGO WORKA LUB DO POJEMNIKÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH W KOLORZE ZIELONYM.
PRZYPOMINAMY!
SZKŁO WRZUCAMY TYLKO DO ZIELONYCH WORKÓW LUB POJEMNIKÓW

Czytaj więcej: Zakaz mieszania szkła z plastikiem i papierem

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami W związku ze zmianami w ustawie o otrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonymi ustawą z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustawach informujemy, iż nastąpią zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce, jak i w Naszej Gminie.
Wobec powyższego przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały przedstawione radnym gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19.12.2014r.

Czytaj więcej: Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Zmiany w częstotliwości odbioru odpadów.

smieci1Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole oraz Uchwałą nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 stycznia 2015 roku nastąpią zmiany w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,tj.:

Czytaj więcej: Zmiany w częstotliwości odbioru odpadów.

Nowy harmonogram odpadów !!!

smieci2Informujemy, iż od 01 stycznia 2015r. obowiązuje nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości na terenie naszej gminy. Odpady odbierane będą przez PUPiH „COM-D” z Jawora, zgodnie z „Harmonogrami odbioru odpadów”, który zamieszczamy poniżej w formie linków. Po kliknięciu na daną miejscowość, otworzy się plik, w którym znajdą Państwo niezbędne informacje.

Czytaj więcej: Nowy harmonogram odpadów !!!

Obiór odpadów biodegradowalnych

smieci3W związku z dniem wolnym 01 stycznia 2015r. (czwartek), na który przypada odbiór odpadów biodegradowalnych informujemy, iż odbiór odpadów bio odbędzie się dnia 03 stycznia 2015 r. (sobota).

Legnickie Pole. Tak naturalnie.

ImageW niedzielę na placu przed Bazyliką Mniejszą w Legnickim Polu po raz kolejny odbył się Jarmark Ekologiczny – „LEGNICKIE POLE TAK NATURALNIE” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu. Na Jarmarku przygrywał Zespół Ludowy Złota Leszczyna „Na wsi zdrowo i wesoło”. Na imprezie nie zabrakło wystawców produktów ekologicznych. Na licznych straganach smakowicie prezentowały się domowe ciasta, miody, pyłki z polskich ekologicznych pasiek, herbatki ziołowe, przyprawy, domowe przetwory owocowo – warzywne, wędliny oraz wędzonki. Nie zabrakło również i innych ekologicznych produktów, które wspaniale uzupełniały naszą ekoofertę - dodaje Małgorzata Wasylewicz - organizatorka gminnego eventu. Mieszkańcy oraz goście spoza gminy mogli oprócz ekożywności zakupić ekologiczne poduszki, naturalne i organiczne kosmetyki lecznicze, suplementy diety, biżuterię lnianą, wiklinę papierową, wyroby szydełkowe, lniane, ceramiczne, rzemieślnicze, jubilerskie, decoupage, obrazy i witraże.

Czytaj więcej: Legnickie Pole. Tak naturalnie.

Odpady biodegradowalne

ImagePrzypominamy, że odpady biodegradowalne od początku kwietnia do końca października odbierane są co tydzień (czwartek).

Poziomy recyklingu w 2013r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Legnickie Pole w 2013 r.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK DOC)

Zbiórka odpadów problemowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Informujemy, że Gmina Legnickie Pole organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytych opon.

Harmonogram mobilnych punktów zbiórki:

  • W dniu 22 marca br. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów
  • W dniu 12 kwietnia br. odbędzie się zbiórka sprzętu RTV i AGD
  • W dniu 10 maja br. odbędzie się zbiórka zużytych opon.

Czytaj więcej: Zbiórka odpadów problemowych

Segreguj odpady, to się opłaca !

ImageGorąco zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do segregowania odpadów i zmiany tzw. deklaracji śmieciowej. Przypominamy, że od dnia 1 lutego br. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób segregujących odpady wynosi 10 zł za każdą osobę (od 1 do 4 osób znajdujących się w gospodarstwie domowym). Od 5 osób i więcej znajdujących się w gospodarstwie domowym opłata wynosi stałą kwotę 40,00 zł miesięcznie.

Czytaj więcej: Segreguj odpady, to się opłaca !

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu