Komunikaty

POSTANOWIENIE Nr 5.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 20 lipca 2017r.

P O S T A N O W I E N I E Nr 5.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie zbycia nieruchomości

Ocena jakości wody z wodociągu sieciowego LPWiK

Ocena jakości wody 22.08.2017

Zarządzenie nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 21 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.59.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 21 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole

Zarządzenie nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 27.07.2017 r.

Zarządzenie nr 0050.56.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole