Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17 maja 2017r.

Legnickie Pole, dnia 17 maja 2017r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Legnickie Pole

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016r. poz. 353), Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości decyzję o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole.
(CZYTAJ CAŁOŚĆ kliknij plik pdf)

Decyzja Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu Nr ZNS.9022.2.983.2016.DG z dnia 7 listopada 2016 r. (kliknij plik pdf)
Dezyzja RDOŚ we Wrocławiu Nr WSI.410.33.2017.DK.2 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (kliknij plik pdf)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2022 (kliknij plik pdf)