Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy po rozpatrzeniu sprawozdań z badań jakości próbek wody pochodzącej z wodociągu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. stwierdza, że jakość wody z wodociągu LPWiK S.A. w Legnicy, dostarczanej na teren miasta Legnica oraz gmin Mikołajowice, Legnickie Pole i Kunice jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.