Nabór ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Legnicy i Sądzie Okręgowym w Legnicy, Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy zwrócił się do Rady Gminy Legnickie Pole z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- Do Sądu Okręgowego w Legnicy - 1 ławnika,
- Do Sądu Rejonowego w Legnicy – 2 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.

Więcej informacji na http://www.bip.legnickiepole.pl/wybory-i-referenda/442-wybory-lawnikow-2019r/3322-informacja-o-wyborze-lawnikow

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu