Panorama Legnicka, 28 czerwca 2016 r.

Panorama Legnicka, 28 czerwca 2016 r.

Zobacz - Panorama Legnicka z Gminą Legnickie Pole, 28 czerwca 2016 r.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu