Sieć szkół

Sieć szkół i oddziałów przedszkolnych w gminie


Sieć szkół i oddziałów przedszkolnych w gminie


Od 1 września 2013r. - po likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartoszowie - na terenie Gminy Legnickie Pole funkcjonuje jedna placówka oświatowa i jest nią Zespół Szkół w Legnickim Polu.

Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe


 

 


Uchwała Nr XXIV/134/2013 Rada Gminy Legnickie Pole w dniu 30 stycznia 2013r. określiła obowiązujący również od 1 września 2013 roku  plan sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach którego funkcjonuje:

1) Przedszkole Publiczne w Legnickim Polu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu

2) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu.