Rolnictwo

Zalecenia KRUS dotyczące azbestu

Stosowane z rozmachem – między innymi w gospodarstwach rolnych – i uznawane w przeszłości za nieszkodliwe, produkty zawierające azbest obecnie są sukcesywnie usuwane i unieszkodliwiane. Wynika to z udokumentowanych negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania włókien azbestu. Do 2032 roku wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte i unieszkodliwione. Z uwagi na zagrożenia, wszelkie działania związane z azbestem musimy podejmować z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności. Zalecenia KRUS dotyczące azbestu znajdują się TUTAJ.

Ptasia grypa - WAŻNE

KOMUNIKATW związku z wystąpieniem w miejscowości Strupice (gmina Chojnów) ogniska grypy ptaków wywołanej wirusem ptasiej grypy H5N8, w dniach 17, 18 oraz 20 stycznia 2020 r. obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkania miały służyć wypracowaniu planu działań zmierzających do zminimalizowania skutków wystąpienia wirusa.

Wirus ptasiej grypy H5N8 jest zupełnie niegroźny dla człowieka.

Czytaj więcej: Ptasia grypa - WAŻNE

Trwa nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r.
Więcej na:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zabezpiecz-gospodarstwo-przed-susza-zloz-wniosek-o-dotacje.html

Ptasia grypa

KOMUNIKAT2W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy u dzikich ptaków zwracamy się z prośbą o monitorowanie sytuacji we własnych gospodarstwach. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek, dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania:
Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
-zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt dzikich,
-nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
-nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do którego dostęp mają dzikie ptaki,
-stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
-stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
-przetrzymywać drób w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych bez możliwości swobodnego poruszania się po wolnym wybiegu.

Czytaj więcej: Ptasia grypa

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

arimr_winieta.jpgRolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej: Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Zmiana terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy suszowej!

infWójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, że termin składania wniosków, przez producentów rolnych, o udzielenie pomocy suszowej, został wydłużony do 29 listopada 2019 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dn. 20 lutego 2020 r.

KOMUNIKATWojewoda dolnośląski uchylił zarządzenie w sprawie zwalczania wirusa ptasiej grypy H5N8 na terenie powiatu legnickiego i złotoryjskiego. W ramach walki z groźnym wirusem prewencyjnie uśmiercono około 25 tysięcy sztuk drobiu. Pełna treść zarządzenia znajduje się TUTAJ.

Spotkanie na temat „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na obszarze Gminy Legnickie Pole

20190710 160522Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia wspólnie z Panem Kazimierzem Nawrockim Przedstawicielem Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu, zorganizował spotkanie, które odbyło się w dniu 10 lipca 2019 r. na sali przy ul. Benedyktynów 7 w Legnickim Polu na temat „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na obszarze Gminy Legnickie Pole.

Czytaj więcej: Spotkanie na temat „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich...

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu