Strefa Przedsiębiorcy

Uwaga na wyłudzenia!

Drukuj
przedsiębiorcy00Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju.

Czytaj więcej: Uwaga na wyłudzenia!

Podstrefa

Drukuj
Podstrefa Legnickie Pole, 48 ha

Czytaj więcej: Podstrefa

Informacja - czynności dokonywane w CEIDG są BEZPŁATNE

Drukuj

Informacja - czynności dokonywane w CEIDG  są  BEZPŁATNESzanowni Przedsiębiorcy, w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG” informujemy, że czynności dokonywane w CEIDG są BEZPŁATNE !

Czytaj więcej: Informacja - czynności dokonywane w CEIDG są BEZPŁATNE

Pozyskiwanie inwestorów

Drukuj
W celu pozyskania inwestorów do podstrefy Legnickie Pole gmina wraz z kierownictwem strefy podejmuje rozmowy z potencjalnymi inwestorami

Czytaj więcej: Pozyskiwanie inwestorów

Kącik Przedsiębiorcy

Drukuj

Mikroporady.pl

Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro - Przedsiębiorca - uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a także uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej etc.- kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.

Czytaj więcej: Kącik Przedsiębiorcy

Zmiany w prawie/PKD 2007

Drukuj
NOWA PKD 2007

Czytaj więcej: Zmiany w prawie/PKD 2007

Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole

Drukuj
Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014 - 2020

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole

Informacja dla przedsiębiorców. Bądź ostrożny.

Drukuj
ImageInformuję, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców - osoby fizyczne jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest całkowicie bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty (często o zbliżonych nazwach) należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

Czytaj więcej: Informacja dla przedsiębiorców. Bądź ostrożny.