Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

1008625_1591015631.jpgJuż od środy, 3 czerwca, ruszył nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Kurs e-learningowy dla dzieci

Plakat_kursu_e-lerning-1.jpg

Konkurs dla rolników - Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz

krusPT KRUS w Legnicy zaprasza rolników, domowników i osoby pracujące w gospodarstwach rolnych do udziału w konkursie polegającym na samodzielnym wykonaniu w gospodarstwie rolnym list kontrolnych, dzięki którym można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe. Aby wziąć udział w konkursie należy do 24.07.2020 r. (decyduje data wpływu) wysłać na adres PT KRUS w Legnicy, ul. Reymonta 4, 59-220 Legnica lub osobiście dostarczyć, podpisaną i wypełnioną na podstawie samodzielnej identyfikacji zagrożeń w gospodarstwie rolnym listę kontrolną, wraz z podpisaną informacją RODO. Wśród osób, które nadeślą kompletnie wypełnioną listę rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS we Wrocławiu. Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela samodzielny inspektor Danuta Rydz 076/850 54 54.
 
Plik do wypełn ienia znajduje się TUTAJ

Zmiana funkcjonowania Urzędu

KOMUNIKAT.pngJuż dzisiaj mieszkańcy mogą załatwić swoje sprawy w Urzędzie bezpośrednio w wydziale, którego sprawa dotyczy. Będą jednak obowiązywać pewne ograniczenia - sprawy będzie można załatwiać przy zachowaniu ograniczonej liczby osób przy stanowiskach.

Plaga szkodników na terenie upraw

Mysz-polna-616x308.jpg

Szanowni Rolnicy,
Otrzymaliśmy niepokojące informacje od Delegata Izb Rolniczych Ryszarda Frączka o nadmiernym wzroście populacji gryzoni na polach uprawnych. Problem ten zgłaszają już nie tylko rolnicy na Dolnym Śląsku, ale także na Zamojszczyźnie.

Harmonogram odbioru odpadów - Lipiec 2020

odpady komunalne2 o34416yq833njxzmmhifatb1ev092sw70x8m10u818Informujemy, że od 01 lipca do 31 lipca 2020 r. będzie obowiązywał nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości z terenu Naszej Gminy. W dalszym ciągu odpady komunalne odbierane będą przez PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, zgodnie z „Harmonogramem odbioru odpadów”, który zamieszczamy poniżej
w formie linków.
Po kliknięciu na daną miejscowość, otworzy się link, w którym znajdą Państwo niezbędne informacje. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest również na stronie firmy wykonującej usługi na terenie gminy - www.com-d.pl w zakładce: Harmonogramy odbioru odpadów.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Grafika.pngOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu