Zakończenie realizacji projektu „Nasadzenie flory na działkach gminnych”

Gmina Legnickie Pole zakończyła realizację projektu „Nasadzenie flory na działkach gminnych” w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W centrum wsi posadzono rośliny, które obecnie przepięknie rozkwitają, dodając koloru naszej miejscowości. Na zdjęciach można zobaczyć, jak mieszkańcy naszej gminy pracowali przy sadzeniu roślin oraz efekt ich wysiłku - wspaniale rozkwitającą roślinność. 
Projekt jest realnym działaniem, odpowiedzią na problemy, które zdiagnozowaliśmy- mówi Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia. Zasadniczą potrzebą jest budowanie poczucia wspólnoty i lokalnej tożsamości poprzez integrację i aktywizację mieszkańców gminy, zarówno dzieci, dorosłych i starszych- dodaje Wójt. Potrzebą jest także organizowanie i realizowanie innowacyjnych działań skupiających mieszkańców gminy wokół wspólnych celów związanych z poprawą estetyki miejsc publicznych, takich jak centrum wsi Legnickie Pole. Miejscowość ta, to wizytówka gminy i centrum życia społecznego. Niezbędną potrzebą jest również zwiększenie powierzchni terenów zielonych i zasobów przyrodniczych korzystnie wpływających na uatrakcyjnienie tej miejscowości. 
Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
„WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Cieszymy się, że projekt „Nasadzenie flory na działkach gminnych” poprawi wartość estetyczną i rekreacyjną gminy, pozwoli na utrzymanie dziedzictwa przyrodniczego wsi i stworzy nowe miejsca spotkań mieszkańców – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE
Projekt „Nasadzenie flory na działkach gminnych” poza poprawą komfortu życia mieszkańców, odpowiada ogólnoświatowym trendom i zwiększającej się z roku na rok potrzebie podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przy jak największym poszanowaniu środowiska naturalnego. 

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu